Site logo


om indtal.dk
Funktions overblikoverblik
download
hjælp
kontakt
 

Surf på nettet med din stemme!

Indtal.dk er en begrænset dansk talegenkender, der sætter bevægelseshæmmede i stand til at navigere på nettet.

Skærmbillede af Indtal.dk talegenkenderen  

Med verbale kommandoer som fx ”gå til link” og ”styr mus” eller ”begynd stavning” kan du aktivere links og flytte musen rundt på skærmen eller skrive en ny web-adresse.

Talegenkenderen har et afgrænset ordforråd, der gør, at den kun 'forstår' et bestemt sæt kommandoer med netop det formål at kunne navigere på Internettet. I sin nuværende form kan genkendern ikke anvendes til diktering af fx breve og e-mails vha. flydende tale.

KONTAKT:
AALBORG UNIVERSITET - AFDELING FOR KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI - BØRGE LINDBERG - 96 35 86 38
SPECIALSKOLEN FOR VOKSNE, VENDSYSSEL

Valid HTML 4.01! Valid CSS!